Đại học Kinh tế Quốc dân đưa ra điểm chuẩn dự kiến năm 2019

PGS-TS Bùi Đức Triệu - Trưởng phòng Quản lý đào tạo trường ĐH Kinh tế Quốc dân dự kiến với số điểm từ 20/3 môn thi trở lên, thí sinh có cơ hội đỗ vào nhiều ngành của Kinh tế Quốc dân.
PGS-TS Bùi Đức Triệu - Trưởng phòng Quản lý đào tạo trường ĐH Kinh tế Quốc dân dự kiến với số điểm từ 20/3 môn thi trở lên, thí sinh có cơ hội đỗ vào nhiều ngành của Kinh tế Quốc dân.
PGS-TS Bùi Đức Triệu - Trưởng phòng Quản lý đào tạo trường ĐH Kinh tế Quốc dân dự kiến với số điểm từ 20/3 môn thi trở lên, thí sinh có cơ hội đỗ vào nhiều ngành của Kinh tế Quốc dân.
Lên top