Thầy giáo mang quân hàm xanh “trải lòng” với Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ gặp mặt, tuyên dương thầy giáo "mang quân hàm xanh".
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ gặp mặt, tuyên dương thầy giáo "mang quân hàm xanh".