Người thầy đặc biệt - mang gạo tặng gia đình phụ huynh ngày 20.11

Trung tá Mai Văn Sơn trong một buổi lên lớp xóa mù chữ cho người dân biên giới. Ảnh: Minh Tâm
Trung tá Mai Văn Sơn trong một buổi lên lớp xóa mù chữ cho người dân biên giới. Ảnh: Minh Tâm
Trung tá Mai Văn Sơn trong một buổi lên lớp xóa mù chữ cho người dân biên giới. Ảnh: Minh Tâm

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM