Tăng học phí bậc đại học: Nhiều trường "hot" tự chủ tăng gấp 2 - 5 lần

Học phí nhiều trường tăng cao sau khi được tự chủ. Đồ họa: Tuệ Nhi
Học phí nhiều trường tăng cao sau khi được tự chủ. Đồ họa: Tuệ Nhi
Học phí nhiều trường tăng cao sau khi được tự chủ. Đồ họa: Tuệ Nhi
Lên top