đại học tăng học phí

Danh sách các trường đại học dừng tăng học phí năm học 2022-2023

Vân Trang |

Nhiều trường đại học thông báo dừng tăng học phí năm học 2022-2023. 

Tăng học phí bậc đại học: Nhiều trường "hot" tự chủ tăng gấp 2 - 5 lần

HUYÊN NGUYỄN |

Một số trường đại học lớn đã bắt đầu công bố tiến trình thực hiện tự chủ, cùng với đó, mức học phí cũng được tăng cao.