Những điểm mới nổi bật về giáo dục có hiệu lực từ 1.7

Ở các địa bàn không đủ trường công, học sinh tiểu học trong các cơ sở giáo dục tư thục sẽ được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí. Ảnh: Hải Nguyễn
Ở các địa bàn không đủ trường công, học sinh tiểu học trong các cơ sở giáo dục tư thục sẽ được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí. Ảnh: Hải Nguyễn
Ở các địa bàn không đủ trường công, học sinh tiểu học trong các cơ sở giáo dục tư thục sẽ được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top