Hỗ trợ học phí cho học sinh tiểu học tại các trường tư thục

Học sinh tiểu học học tại các trường tư thục được xem xét hỗ trợ học phí. Ảnh: Huyên Nguyễn
Học sinh tiểu học học tại các trường tư thục được xem xét hỗ trợ học phí. Ảnh: Huyên Nguyễn
Học sinh tiểu học học tại các trường tư thục được xem xét hỗ trợ học phí. Ảnh: Huyên Nguyễn
Lên top