Đại học Y- Dược tăng học phí gấp 5 lần: Bộ Y tế yêu cầu giải trình

So sánh mức học phí của Đại học Y Dược TPHCM trong ba năm gần đây. Đồ họa: Đ.Chung.
So sánh mức học phí của Đại học Y Dược TPHCM trong ba năm gần đây. Đồ họa: Đ.Chung.
So sánh mức học phí của Đại học Y Dược TPHCM trong ba năm gần đây. Đồ họa: Đ.Chung.
Lên top