Sinh viên có thể thi học phần, bảo vệ luận văn online từ 3.5.2021

Các trường có thể tổ chức thi học phần, bảo vệ luận văn online nếu đáp ứng đủ điều kiện. Ảnh: Hải Nguyễn
Các trường có thể tổ chức thi học phần, bảo vệ luận văn online nếu đáp ứng đủ điều kiện. Ảnh: Hải Nguyễn
Các trường có thể tổ chức thi học phần, bảo vệ luận văn online nếu đáp ứng đủ điều kiện. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top