Năm 2021, học sinh có thể làm bài kiểm tra, đánh giá định kỳ trực tuyến

Trường hợp bất khả kháng, có thể cho học sinh làm bài kiểm tra trực tuyến. Ảnh: Hà Phương
Trường hợp bất khả kháng, có thể cho học sinh làm bài kiểm tra trực tuyến. Ảnh: Hà Phương
Trường hợp bất khả kháng, có thể cho học sinh làm bài kiểm tra trực tuyến. Ảnh: Hà Phương
Lên top