Hà Nội: Tổ chức dạy học online trong thời gian nghỉ phòng COVID-19

UBND TP.Hà Nội đã quyết định cho tất cả học sinh các cấp học (mầm non đến THPT) nghỉ học để phòng dịch COVID-19. Ảnh minh họa: LĐO
UBND TP.Hà Nội đã quyết định cho tất cả học sinh các cấp học (mầm non đến THPT) nghỉ học để phòng dịch COVID-19. Ảnh minh họa: LĐO
UBND TP.Hà Nội đã quyết định cho tất cả học sinh các cấp học (mầm non đến THPT) nghỉ học để phòng dịch COVID-19. Ảnh minh họa: LĐO
Lên top