Phụ huynh trường quốc tế phản đối học phí: Trường trả lại, trường quyết thu

Phụ huynh Trường Quốc tế Mỹ (TAS) phản đối chính sách thu học phí. Ảnh: Dũng Nguyễn
Phụ huynh Trường Quốc tế Mỹ (TAS) phản đối chính sách thu học phí. Ảnh: Dũng Nguyễn
Phụ huynh Trường Quốc tế Mỹ (TAS) phản đối chính sách thu học phí. Ảnh: Dũng Nguyễn
Lên top