Phụ huynh Trường Quốc tế Singapore phản đối việc thu học phí dạy online

Phụ huynh Trường Quốc tế Singapore phản đối chính sách tính học phí dạy học online trong thời gian học sinh nghỉ học phòng dịch. Ảnh: Bích Hà
Phụ huynh Trường Quốc tế Singapore phản đối chính sách tính học phí dạy học online trong thời gian học sinh nghỉ học phòng dịch. Ảnh: Bích Hà
Phụ huynh Trường Quốc tế Singapore phản đối chính sách tính học phí dạy học online trong thời gian học sinh nghỉ học phòng dịch. Ảnh: Bích Hà
Lên top