Phụ huynh, học sinh “vật vã” với chương trình “Công nghệ giáo dục"

Theo Hội đồng thẩm định quốc gia, tài liệu "Tiếng Việt 1 - Công nghệ giáo dục" có 300 chi tiết cần thay thế. Ảnh: QĐ
Theo Hội đồng thẩm định quốc gia, tài liệu "Tiếng Việt 1 - Công nghệ giáo dục" có 300 chi tiết cần thay thế. Ảnh: QĐ
Theo Hội đồng thẩm định quốc gia, tài liệu "Tiếng Việt 1 - Công nghệ giáo dục" có 300 chi tiết cần thay thế. Ảnh: QĐ
Lên top