300 chi tiết sách Công nghệ giáo dục “có vấn đề”, ai chịu trách nhiệm?

Một trang sách Tiếng Việt 1 - Công nghệ giáo dục. Ảnh: QĐ
Một trang sách Tiếng Việt 1 - Công nghệ giáo dục. Ảnh: QĐ
Một trang sách Tiếng Việt 1 - Công nghệ giáo dục. Ảnh: QĐ
Lên top