Lý do hội đồng thẩm định loại sách của GS Hồ Ngọc Đại có thuyết phục?

Nhiều năm qua vẫn có không ít tranh cãi quanh sách "Công nghệ giáo dục" của Giáo sư Hồ Ngọc Đại.
Nhiều năm qua vẫn có không ít tranh cãi quanh sách "Công nghệ giáo dục" của Giáo sư Hồ Ngọc Đại.
Nhiều năm qua vẫn có không ít tranh cãi quanh sách "Công nghệ giáo dục" của Giáo sư Hồ Ngọc Đại.
Lên top