Ngoài Công nghệ giáo dục, nhiều bản thảo sách giáo khoa không đạt ở vòng 1

TS Thái Văn Tài - quyền Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học. Ảnh: Tô Thế
TS Thái Văn Tài - quyền Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học. Ảnh: Tô Thế
TS Thái Văn Tài - quyền Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học. Ảnh: Tô Thế
Lên top