Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang lên tiếng về thông tin con cháu lãnh đạo được nâng điểm thi

Ông Trần Đức Quý - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang nhận trách nhiệm khi tỉnh Hà Giang xảy ra những bất thường trong điểm thi.
Ông Trần Đức Quý - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang nhận trách nhiệm khi tỉnh Hà Giang xảy ra những bất thường trong điểm thi.