Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang lên tiếng về thông tin con cháu lãnh đạo được nâng điểm thi

Ông Trần Đức Quý - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang nhận trách nhiệm khi tỉnh Hà Giang xảy ra những bất thường trong điểm thi.
Ông Trần Đức Quý - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang nhận trách nhiệm khi tỉnh Hà Giang xảy ra những bất thường trong điểm thi.
Ông Trần Đức Quý - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang nhận trách nhiệm khi tỉnh Hà Giang xảy ra những bất thường trong điểm thi.