Gian lận thi cử ở Hà Giang: Bí ẩn 3 bài thi được tăng điểm đột biến sau khi chấm thẩm định

Biểu đồ về bài thi đã bị thay đổi điểm số theo hướng nâng lên. Ảnh: HN
Biểu đồ về bài thi đã bị thay đổi điểm số theo hướng nâng lên. Ảnh: HN
Biểu đồ về bài thi đã bị thay đổi điểm số theo hướng nâng lên. Ảnh: HN