Phó Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng “thao túng” kết quả kỳ thi ở Hà Giang

Toàn cảnh buổi họp báo.
Toàn cảnh buổi họp báo.
Toàn cảnh buổi họp báo.