Gian lận thi cử ở Hà Giang: Nếu cha mẹ học sinh dùng tiền nhờ sửa điểm, xử lý thế nào?

Buổi họp báo chiều 17.7, cơ quan chức năng thông tin chính thức về vụ gian lận thi cử ở Hà Giang -  Ảnh:LĐO
Buổi họp báo chiều 17.7, cơ quan chức năng thông tin chính thức về vụ gian lận thi cử ở Hà Giang - Ảnh:LĐO
Buổi họp báo chiều 17.7, cơ quan chức năng thông tin chính thức về vụ gian lận thi cử ở Hà Giang - Ảnh:LĐO