Nóng tuyển sinh đầu cấp: Phụ huynh “chạy đôn chạy đáo” lo chỗ học cho con

Việc bỏ cấm thi vào lớp 6 giúp các trường điểm chủ động trong việc tuyển chọn thí sinh, nhưng giá như được công bố ngay từ đầu năm học thì phụ huynh, học sinh sẽ chủ động hơn trong việc lên kế hoạch học tập. Ảnh: Hải Nguyễn
Việc bỏ cấm thi vào lớp 6 giúp các trường điểm chủ động trong việc tuyển chọn thí sinh, nhưng giá như được công bố ngay từ đầu năm học thì phụ huynh, học sinh sẽ chủ động hơn trong việc lên kế hoạch học tập. Ảnh: Hải Nguyễn
Việc bỏ cấm thi vào lớp 6 giúp các trường điểm chủ động trong việc tuyển chọn thí sinh, nhưng giá như được công bố ngay từ đầu năm học thì phụ huynh, học sinh sẽ chủ động hơn trong việc lên kế hoạch học tập. Ảnh: Hải Nguyễn

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM