Hà Nội: Trường nào được bỏ lệnh “cấm thi” vào lớp 6?

16 trường THCS tại Hà Nội có thể được thực hiện tuyển sinh vào lớp 6 có thể thực hiện kiểm tra đánh giá năng lực. Ảnh: HN
16 trường THCS tại Hà Nội có thể được thực hiện tuyển sinh vào lớp 6 có thể thực hiện kiểm tra đánh giá năng lực. Ảnh: HN
16 trường THCS tại Hà Nội có thể được thực hiện tuyển sinh vào lớp 6 có thể thực hiện kiểm tra đánh giá năng lực. Ảnh: HN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top