Tuyển sinh đầu cấp năm 2018 tại Hà Nội: Lo chỗ học cho tuổi “Dê vàng”

Dự báo kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2018 sẽ vô cùng căng thẳng. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn
Dự báo kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2018 sẽ vô cùng căng thẳng. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn
Dự báo kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2018 sẽ vô cùng căng thẳng. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn