Nhắn với sinh viên tham gia chống dịch: “Tụi con đã đậu học phần y đức"

Sinh viên Khoa Y - Đại học Quốc gia TPHCM đang hỗ trợ phân loại mẫu tại điểm lấy mẫu Khu công nghiệp Linh Trung 1. Ảnh: Phương Thanh
Sinh viên Khoa Y - Đại học Quốc gia TPHCM đang hỗ trợ phân loại mẫu tại điểm lấy mẫu Khu công nghiệp Linh Trung 1. Ảnh: Phương Thanh
Sinh viên Khoa Y - Đại học Quốc gia TPHCM đang hỗ trợ phân loại mẫu tại điểm lấy mẫu Khu công nghiệp Linh Trung 1. Ảnh: Phương Thanh
Lên top