52 “chiến sĩ áo trắng” Nghệ An tình nguyện xung phong đi chống dịch

52 cán bộ y tế - chiến sĩ áo trắng Nghệ An tình nguyện xung phong vào giúp Hà Tĩnh chống dịch COVID-19. Ảnh TH
52 cán bộ y tế - chiến sĩ áo trắng Nghệ An tình nguyện xung phong vào giúp Hà Tĩnh chống dịch COVID-19. Ảnh TH
52 cán bộ y tế - chiến sĩ áo trắng Nghệ An tình nguyện xung phong vào giúp Hà Tĩnh chống dịch COVID-19. Ảnh TH
Lên top