Sắp xếp chu toàn việc nhà, tham gia chống dịch

Chị Hằng chăm sóc một cháu nhỏ trong khu cách ly. Ảnh: NVCC
Chị Hằng chăm sóc một cháu nhỏ trong khu cách ly. Ảnh: NVCC
Chị Hằng chăm sóc một cháu nhỏ trong khu cách ly. Ảnh: NVCC
Lên top