Bộ Y tế huy động 800 sinh viên Y tham gia chống dịch COVID-19 ở Đà Nẵng

Tập huấn cho sinh viên y dược tham gia chống dịch. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Tập huấn cho sinh viên y dược tham gia chống dịch. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Tập huấn cho sinh viên y dược tham gia chống dịch. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Lên top