Sinh viên Khoa Y hỗ trợ công tác phòng dịch COVID-19 tự hào: Không mình thì ai!

Các bạn sinh viên luôn vui vẻ và động viên nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ảnh: KYCC
Các bạn sinh viên luôn vui vẻ và động viên nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ảnh: KYCC
Các bạn sinh viên luôn vui vẻ và động viên nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ảnh: KYCC
Lên top