Lo sinh viên bỏ học vì đi theo Hội Thánh Đức Chúa Trời, Bộ GDĐT cảnh báo khẩn

Nhiều người đi theo Hội thánh Đức chúa trời dần trở bên u mê, bỏ bê học hành, gia đình.
Nhiều người đi theo Hội thánh Đức chúa trời dần trở bên u mê, bỏ bê học hành, gia đình.
Nhiều người đi theo Hội thánh Đức chúa trời dần trở bên u mê, bỏ bê học hành, gia đình.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM