Nhà trường thông báo khẩn để sinh viên tránh gia nhập nhóm "tà đạo"

Văn bản thông báo của Trường CĐ Cộng đồng Vĩnh Long
Văn bản thông báo của Trường CĐ Cộng đồng Vĩnh Long
Văn bản thông báo của Trường CĐ Cộng đồng Vĩnh Long
Lên top