Hải Phòng: Đình chỉ 15 cơ sở “Hội thánh của Đức Chúa Trời” hoạt động trái phép

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top