Kê khống 840 ram giấy A4, Trưởng phòng giáo dục bị cảnh cáo

Trụ sở Phòng GDĐT huyện Châu Thành.
Trụ sở Phòng GDĐT huyện Châu Thành.
Trụ sở Phòng GDĐT huyện Châu Thành.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top