Chủ tịch UBND TP. Hòa Bình bị kỷ luật cảnh cáo

Chủ tịch UBND TP Hòa Bình - Nguyễn Thanh Huy.
Chủ tịch UBND TP Hòa Bình - Nguyễn Thanh Huy.
Chủ tịch UBND TP Hòa Bình - Nguyễn Thanh Huy.
Lên top