"Học phí" thành "giá dịch vụ đào tạo": Sinh viên có được kiện trường nếu tốt nghiệp không có việc làm?

Việc các trường tính học phí theo giá dịch vụ đào tạo sẽ là một áp lực lên học sinh, sinh viên và gia đình. Ảnh: H.N
Việc các trường tính học phí theo giá dịch vụ đào tạo sẽ là một áp lực lên học sinh, sinh viên và gia đình. Ảnh: H.N
Việc các trường tính học phí theo giá dịch vụ đào tạo sẽ là một áp lực lên học sinh, sinh viên và gia đình. Ảnh: H.N

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top