"Học phí” thành “giá dịch vụ”: Tính cả tiền giảng viên đi nghỉ mát vào chi phí đào tạo?

Thời gian tới, có thể học phí đào tạo sẽ tăng nếu chuyển từ "học phí" sáng "giá dịch vụ đào tạo". Ảnh minh họa: Chinhphu.vn
Thời gian tới, có thể học phí đào tạo sẽ tăng nếu chuyển từ "học phí" sáng "giá dịch vụ đào tạo". Ảnh minh họa: Chinhphu.vn
Thời gian tới, có thể học phí đào tạo sẽ tăng nếu chuyển từ "học phí" sáng "giá dịch vụ đào tạo". Ảnh minh họa: Chinhphu.vn
Lên top