DỰ THẢO SỬA LUẬT GIÁO DỤC ĐẠI HỌC:

Thay “học phí” bằng “giá dịch vụ đào tạo”

Theo Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, việc chuyển từ học phí sang thu giá dịch vụ đào tạo là để hạch toán theo tự chủ. Ảnh: P.V
Theo Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, việc chuyển từ học phí sang thu giá dịch vụ đào tạo là để hạch toán theo tự chủ. Ảnh: P.V
Theo Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, việc chuyển từ học phí sang thu giá dịch vụ đào tạo là để hạch toán theo tự chủ. Ảnh: P.V
Lên top