Hiệu trưởng ép giáo viên vay tiền bị xem xét hình thức kỷ luật

Do đòi mãi không trả, nhiều giáo viên Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Tân Liên phải làm đơn gửi UBND huyện Hướng Hóa đề nghị giúp đỡ. Ảnh: HN.
Do đòi mãi không trả, nhiều giáo viên Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Tân Liên phải làm đơn gửi UBND huyện Hướng Hóa đề nghị giúp đỡ. Ảnh: HN.
Do đòi mãi không trả, nhiều giáo viên Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Tân Liên phải làm đơn gửi UBND huyện Hướng Hóa đề nghị giúp đỡ. Ảnh: HN.
Lên top