Giáo viên cầu cứu vì hiệu trưởng vay không trả: Lộ thêm nhiều sai phạm

Sau khi vay tiền giúp cho hiệu trưởng nhưng không được trả đúng hẹn, các giáo viên đã viết đơn gửi chính quyền cầu cứu. Ảnh: HT.
Sau khi vay tiền giúp cho hiệu trưởng nhưng không được trả đúng hẹn, các giáo viên đã viết đơn gửi chính quyền cầu cứu. Ảnh: HT.
Sau khi vay tiền giúp cho hiệu trưởng nhưng không được trả đúng hẹn, các giáo viên đã viết đơn gửi chính quyền cầu cứu. Ảnh: HT.
Lên top