Hà Nội: Sáp nhập Trường Thực nghiệm

Phụ huynh từng xô đổ cổng trường để nộp đơn xin học cho con vào Trường Thực nghiệm. Ảnh: Ngọc Thắng
Phụ huynh từng xô đổ cổng trường để nộp đơn xin học cho con vào Trường Thực nghiệm. Ảnh: Ngọc Thắng
Phụ huynh từng xô đổ cổng trường để nộp đơn xin học cho con vào Trường Thực nghiệm. Ảnh: Ngọc Thắng

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top