Học sinh Trường Thực nghiệm lên tiếng: “Chúng em tự hào về GS Hồ Ngọc Đại”

Mai Khanh (thứ ba từ trái qua) và thầy cô, bạn bè Trường thực nghiệm trong buổi hoạt động ngoại khóa. Ảnh: Mai Khanh
Mai Khanh (thứ ba từ trái qua) và thầy cô, bạn bè Trường thực nghiệm trong buổi hoạt động ngoại khóa. Ảnh: Mai Khanh
Mai Khanh (thứ ba từ trái qua) và thầy cô, bạn bè Trường thực nghiệm trong buổi hoạt động ngoại khóa. Ảnh: Mai Khanh
Lên top