“Trường Thực nghiệm tốt không có nghĩa Tiếng Việt lớp 1 - Công nghệ giáo dục tốt”

GS-TS Nguyễn Văn Hiệp, Viện trưởng viện Ngôn ngữ học Việt Nam cho rằng nên khách quan, rạch ròi khi đánh giá về chương trình "Công nghệ giáo dục" với tư tưởng về giáo dục của GS Hồ Ngọc Đại.
GS-TS Nguyễn Văn Hiệp, Viện trưởng viện Ngôn ngữ học Việt Nam cho rằng nên khách quan, rạch ròi khi đánh giá về chương trình "Công nghệ giáo dục" với tư tưởng về giáo dục của GS Hồ Ngọc Đại.
GS-TS Nguyễn Văn Hiệp, Viện trưởng viện Ngôn ngữ học Việt Nam cho rằng nên khách quan, rạch ròi khi đánh giá về chương trình "Công nghệ giáo dục" với tư tưởng về giáo dục của GS Hồ Ngọc Đại.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM