GS Hồ Ngọc Đại: "Dù ai chỉ trích Công nghệ giáo dục, tôi không chấp, không bực tức"

GS Hồ Ngọc Đại lên tiếng về những tranh cãi liên quan đến cuốn "Tiếng Việt 1- Công nghệ giáo dục".
GS Hồ Ngọc Đại lên tiếng về những tranh cãi liên quan đến cuốn "Tiếng Việt 1- Công nghệ giáo dục".
GS Hồ Ngọc Đại lên tiếng về những tranh cãi liên quan đến cuốn "Tiếng Việt 1- Công nghệ giáo dục".
Lên top