"Gỡ khó" về thiết bị học trực tuyến cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Nhiều hoạt động thiết thực để hỗ trợ học sinh nghèo duy trì việc học trực tuyến trong bối cảnh dịch bệnh. Ảnh minh họa: LĐO
Nhiều hoạt động thiết thực để hỗ trợ học sinh nghèo duy trì việc học trực tuyến trong bối cảnh dịch bệnh. Ảnh minh họa: LĐO
Nhiều hoạt động thiết thực để hỗ trợ học sinh nghèo duy trì việc học trực tuyến trong bối cảnh dịch bệnh. Ảnh minh họa: LĐO
Lên top