Cùng con "gỡ rối" với việc học online

Kết thúc buổi khai giảng đặc biệt, học sinh Hà Nội chuẩn bị cho những buổi học online tại nhà. Ảnh: Thiều Trang
Kết thúc buổi khai giảng đặc biệt, học sinh Hà Nội chuẩn bị cho những buổi học online tại nhà. Ảnh: Thiều Trang
Kết thúc buổi khai giảng đặc biệt, học sinh Hà Nội chuẩn bị cho những buổi học online tại nhà. Ảnh: Thiều Trang
Lên top