Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Giáo viên mầm non quỳ lạy xin dạy: Các cô nên đề đạt nguyện vọng thay vì quỳ gối