Tại sao giáo viên phải quỳ để xin được dạy học?

Thạc sĩ Lê Thị Loan – nguyên Phó trưởng Khoa Giáo dục, Học viện Quản lý Giáo dục. Ảnh: NV
Thạc sĩ Lê Thị Loan – nguyên Phó trưởng Khoa Giáo dục, Học viện Quản lý Giáo dục. Ảnh: NV
Thạc sĩ Lê Thị Loan – nguyên Phó trưởng Khoa Giáo dục, Học viện Quản lý Giáo dục. Ảnh: NV
Lên top