Giáo viên quỳ van xin: Dù có thế nào thì cũng không nên

Nhiều giáo viên cơ sở mầm non Tuổi Thơ khóc lóc mong chính quyền dừng quyết định. Ảnh: Cắt từ clip
Nhiều giáo viên cơ sở mầm non Tuổi Thơ khóc lóc mong chính quyền dừng quyết định. Ảnh: Cắt từ clip
Nhiều giáo viên cơ sở mầm non Tuổi Thơ khóc lóc mong chính quyền dừng quyết định. Ảnh: Cắt từ clip

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM