Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Sự thật clip hàng chục giáo viên quỳ lạy để được xin dạy trẻ

Nhiều giáo viên cơ sở mầm non Tuổi Thơ khóc lóc mong chính quyền dừng quyết định. Ảnh: Cắt từ clip
Nhiều giáo viên cơ sở mầm non Tuổi Thơ khóc lóc mong chính quyền dừng quyết định. Ảnh: Cắt từ clip