Giáo viên mầm non quỳ lạy: Tại sao các cô lại dễ dàng quỳ gối như thế?

Hình ảnh giáo viên mầm non ở Nghệ An quỳ lạy đoàn công tác để xin được dạy trẻ. Ảnh cắt từ clip
Hình ảnh giáo viên mầm non ở Nghệ An quỳ lạy đoàn công tác để xin được dạy trẻ. Ảnh cắt từ clip
Hình ảnh giáo viên mầm non ở Nghệ An quỳ lạy đoàn công tác để xin được dạy trẻ. Ảnh cắt từ clip